CHO THUÊ KHO LƯU TRỮ HÀNG HÓA

CHO THUÊ KHO LƯU TRỮ HÀNG HÓA

CHO THUÊ KHO LƯU TRỮ HÀNG HÓA

Liên hệ: 0984546686

CÔNG TY TNHH MTV SX TM & DV QUANG HÀ

0984546686
Mr. Phương
098.454.6 686
ctyquangha@gmail.com
Mrs.Phương
0979.550.465
ctyquangha@gmail.com